Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

hunting-heart12
20:48
5125 6e5d
Reposted frombloodymary bloodymary viacziczi cziczi
hunting-heart12
20:46
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viaciepla-vodka ciepla-vodka

July 03 2015

hunting-heart12
20:34
7972 2027 500
Reposted fromadzix69 adzix69 vianiezwykla niezwykla
hunting-heart12
20:33
Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.
— Marie Lu – Legenda. Patriota
hunting-heart12
20:29
2303 1953
Reposted fromunr-eal unr-eal vianiezwykla niezwykla
hunting-heart12
20:28
4938 0966
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiezwykla niezwykla
hunting-heart12
20:28
3589 8f1b
Reposted fromkatanka katanka vianiezwykla niezwykla
hunting-heart12
20:20
20:15
hunting-heart12
20:12
hunting-heart12
20:11
Potrzebuję Cię zobaczyć.
hunting-heart12
20:11
hunting-heart12
20:11
hunting-heart12
20:11
20:08
9613 44c2 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaavooid avooid
hunting-heart12
20:08
Każdy ma taką datę, do której ma sentyment.
Reposted frommefir mefir viaavooid avooid
hunting-heart12
20:00
9356 adac
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
hunting-heart12
19:28
8359 b398
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaciepla-vodka ciepla-vodka

June 11 2015

hunting-heart12
06:23
Nie pozwól nikomu, by gasił Twój blask tylko dlatego, że razi go w oczy.
— ☺
Reposted fromorchis orchis viamaybeyou-xx maybeyou-xx
hunting-heart12
06:20
Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine viaruinyourday ruinyourday
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl