Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2017

hunting-heart12
23:07
4949 459d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamrowcia mrowcia
hunting-heart12
23:07
0038 de9a 500
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viamrowcia mrowcia
hunting-heart12
23:06
3755 e304
Reposted fromthedevilstears thedevilstears viameriel meriel
23:02
8072 2ce0 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viameriel meriel

March 13 2017

hunting-heart12
02:15
4326 5063
hunting-heart12
02:08
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viaciepla-vodka ciepla-vodka

July 08 2015

hunting-heart12
20:23
6884 83d7 500
Reposted fromribok ribok
hunting-heart12
20:22

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming

July 04 2015

hunting-heart12
20:49
1263 52fe
Reposted fromgabrynia gabrynia viacziczi cziczi
hunting-heart12
20:49
2258 1f36
Reposted fromfoina foina viacziczi cziczi
hunting-heart12
20:48
5295 ead0
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viacziczi cziczi
hunting-heart12
20:48
5125 6e5d
Reposted frombloodymary bloodymary viacziczi cziczi
hunting-heart12
20:46
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viaciepla-vodka ciepla-vodka

July 03 2015

hunting-heart12
20:34
7972 2027 500
Reposted fromadzix69 adzix69 vianiezwykla niezwykla
hunting-heart12
20:33
Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.
— Marie Lu – Legenda. Patriota
hunting-heart12
20:29
2303 1953
Reposted fromunr-eal unr-eal vianiezwykla niezwykla
hunting-heart12
20:28
4938 0966
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiezwykla niezwykla
hunting-heart12
20:28
3589 8f1b
Reposted fromkatanka katanka vianiezwykla niezwykla
hunting-heart12
20:20
20:15
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl