Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

hunting-heart12
21:24
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud, na drogowskaz, na pomocną dłoń. Wierzymy w świat, którego nie ma, w ludzi, których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni, miesiące, lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że zmienimy się, ale od "jutra". Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć. Dzisiaj. Musisz uwierzyć, że dasz radę. Dzisiaj. Musisz zacząć iść. Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. Musisz go odpuścić. Dzisiaj.
— N. Belcik
Reposted fromxalchemic xalchemic viamotivate-me motivate-me
hunting-heart12
21:02
hunting-heart12
21:01
hunting-heart12
21:01
Reposted fromFlau Flau viamadadream madadream
21:01
8868 2937 500
Reposted frombrumous brumous viamadadream madadream
21:00

June 03 2017

hunting-heart12
23:07
4949 459d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamrowcia mrowcia
hunting-heart12
23:07
0038 de9a 500
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viamrowcia mrowcia
hunting-heart12
23:06
3755 e304
Reposted fromthedevilstears thedevilstears viameriel meriel
23:02
8072 2ce0 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viameriel meriel

March 13 2017

hunting-heart12
02:15
4326 5063
hunting-heart12
02:08
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viaciepla-vodka ciepla-vodka

July 08 2015

hunting-heart12
20:23
6884 83d7 500
Reposted fromribok ribok
hunting-heart12
20:22

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming

July 04 2015

hunting-heart12
20:49
1263 52fe
Reposted fromgabrynia gabrynia viacziczi cziczi
hunting-heart12
20:49
2258 1f36
Reposted fromfoina foina viacziczi cziczi
hunting-heart12
20:48
5295 ead0
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viacziczi cziczi
hunting-heart12
20:48
5125 6e5d
Reposted frombloodymary bloodymary viacziczi cziczi
hunting-heart12
20:46
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viaciepla-vodka ciepla-vodka

July 03 2015

hunting-heart12
20:34
7972 2027 500
Reposted fromadzix69 adzix69 vianiezwykla niezwykla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl